Цаг агаарын мэдээ      Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Э-шуудан

info@mongolianre.com

Утас

(+976) 75770002

Ил тод байдал

Хүний нөөцийн талаар

Файлын нэр Татах
2016 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Агрономич. 2016-02-10
Ажилтан авна. Мэдээлэл технологийн ажилтан. 2016-11-01
Ажилтан авна. Актуарч. 2016-11-20
Ажилтан авна. Эрсдэлийн шинжээч. 2016-12-05
2017 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Жолооч. 2017-02-05
Ажилтан авна. Туслах нягтлан бодогч. 2017-02-05
Ажилтан авна. Ерөнхий нягтлан бодогч. 2017-06-10
2018 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Даатгалын шинжээч. 2018-01-18
Ажилтан авна. Захиргаа, аж ахуй хариуцсан ажилтан. 2018-02-05
Ажилтан авна. Эрсдэлийн шинжээч. 2018-02-05
Ажилтан авна. Малын эмч. 2018-04-18
2019 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Худалдан авалт хариуцсан ажилтан. 2019-01-04
Ажилтан авна. Эдийн засагч. 2019-01-21
Ажилтан авна. Нөхөн төлбөрийн менежер. 2019-02-01
Ажилтан авна. Хөрөнгийн даатгал хариуцсан андеррайтер. 2019-02-11
Ажилтан авна. Төслийн ахлах менежер. 2019-04-01
Ажилтан авна. Үйл ажиллагаа хариуцсан эрх зүйч . 2019-04-22
ТУЗ-н тушаал - Бүтэц, орон тоо. 2019-12-23
2020 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг оффисын үйлчилгээний ажилтанаар. 2020-02-04
Ажилтан авна. Маркетингийн менежер. 2020-06-19
Ажилтан авна. Андеррайтер. 2020-10-01
2021 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. “ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ” ХААЛТТАЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР. 2021-08-24
2022 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Нөхөн төлбөрийн менежер. 2022-01-03
Ажилтан авна. Шинэ бүтээгдэхүүн хариуцсан ажилтан. 2022-01-03
Ажилтан авна. Төслийн менежер. 2022-02-18
Ажилтан авна. Туслах андеррайтер. 2022-02-25
Ажилтан авна. “ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ . 2022-07-25
Ажилтан авна. “ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ . 2022-09-16
Ажилтан авна. Хуульч. 2022-09-27
Ажилтан авна. Маркетингийн менежер. 2022-10-07
2023 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Туслах андеррайтер. 2023-01-09
Ажилтан авна. Аж ахуй хариуцсан ажилтан. 2023-01-18
Ажилтан авна. Дотоод аудитын ажилтан. 2023-01-26
Ажилтан авна. Нөхөн төлбөрийн менежер. 2023-02-08
Ажилтан авна. Чанарын менежмент, дотоод хяналтын ажилтан. 2023-02-14
Ажилтан авна. Жолооч. 2023-03-27
Ажилтан авна. Нөхөн төлбөрийн менежер. 2023-08-15
Ажилтан авна. Жолооч. 2023-09-12
Ажилтан авна. Дотоод хяналтын ажилтан. 2023-12-15
Ажилтан авна. Санхүүгийн шинжээч. 2024-02-19
Ажилтан авна. Актуарч. 2024-02-19
Ажилтан авна. Дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан. 2024-02-19
Ажилтан авна. Дотоод аудитын ажилтан. 2024-03-07
Ажилтан авна. “ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ . 2024-03-22
Ажилтан авна. Дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан. 2024-04-22
Ажилтан авна. Даатгалын шинжээч. 2024-07-04
Ажилтан авна. Жолооч. 2024-07-09

Итгэл дүүрэн ирээдүй