Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Бүтээгдэхүүн

Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгалын ач холбогдол нь даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд гэнэтийн ослын улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлбөр олгоход оршино. Дараах тохиолдлуудад нөхөн төлбөр олгоно. Үүнд:

  • Иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар түр хугацаагаар алдах
  • Иргэдийн тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолгох
  • Иргэний нас баралт зэрэг багтана.