Цаг агаарын мэдээ      Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Э-шуудан

info@mongolianre.com

Утас

(+976) 75770002

Бүтээгдэхүүн

Эрчимжүүлсэн мал аж ахуйн даатгал


Эрчимжүүлсэн мал аж ахуйн даатгал нь хүн ам олноор суурьшсан хот, суурин газрын орчмын болон тариалангийн бүс нутагт ашиг шимийн чиглэлээр төрөлжсөн сүүний чиглэлийн үнээ, махны чиглэлийн үхэр, хонь, гахай, тахиа зэрэг эрчимжүүлсэн аж ахуй эрхлэгчийг санхүүгийн эрсдэлээс хамгаална.