Цаг агаарын мэдээ      Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Э-шуудан

info@mongolianre.com

Утас

(+976) 75770002

Бүтээгдэхүүн

Ил уул уурхайн даатгал


Манай компани нь ил уурхайн бүхий л төрлийн даатгалыг давхар даатгах үйл ажиллагааг хийж байна. Ил уул уурхайтай холбоотой даатгалын бүтээгдэхүүнүүдэд:

  • Ил уул уурхайн хөрөнгийн даатгал                  
  • Ил уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн даатгал
  • Ил уул уурхайн тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал
  • Ил уул уурхайн ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
  • Ил уул уурхайн ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал
  • Ил уул уурхайн барилга угсралтын даатгал
  • Ил уул уурхайн мэргэжлийн хариуцлага