Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Бүтээгдэхүүн

Хөрөнгийн даатгал

Үндэсний Давхар Даатгал ХК бүхий л төрлийн хөрөнгийн даатгал болон даатгуулсан хөрөнгөтэй холбоотой бизнес тасалдлын даатгалд давхар даатгал хийх боломжтой.

Даатгуулагчийн хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөнд урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэнэтийн эрсдэлийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой даатгал юм.

Хөрөнгийн даатгалын голлох эрсдэлүүдэд дараах эрсдэлүүд багтана:

  • Байгалийн эрсдэл
  • Галын эрсдэл
  • Цахилгааны эрсдэл
  • Машин механизмын эвдрэл
  • Сантехникийн эрсдэл
  • Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа гэх мэт багтана.

Хөрөнгийн даатгалд дараах бүтээгдэхүүнүүд багтана:  

  • Үл хөдлөх хөрөнгө
  • Тоног төхөөрөмж
  • Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизм
  • Бараа материал