Цаг агаарын мэдээ      Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Э-шуудан

info@mongolianre.com

Утас

(+976) 75770002

Бүтээгдэхүүн

Хөрөнгийн даатгал


Үндэсний Давхар Даатгал ХК бүхий л төрлийн хөрөнгийн даатгал болон даатгуулсан хөрөнгөтэй холбоотой бизнес тасалдлын даатгалд давхар даатгал хийх боломжтой.

Даатгуулагчийн хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөнд урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэнэтийн эрсдэлийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой даатгал юм.

Хөрөнгийн даатгалын голлох эрсдэлүүдэд дараах эрсдэлүүд багтана:

  • Байгалийн эрсдэл
  • Галын эрсдэл
  • Цахилгааны эрсдэл
  • Машин механизмын эвдрэл
  • Сантехникийн эрсдэл
  • Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа гэх мэт багтана.

Хөрөнгийн даатгалд дараах бүтээгдэхүүнүүд багтана:  

  • Үл хөдлөх хөрөнгө
  • Тоног төхөөрөмж
  • Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизм
  • Бараа материал