Цаг агаарын мэдээ      Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Э-шуудан

info@mongolianre.com

Утас

(+976) 75770002

Бүтээгдэхүүн

Гэнэтийн ослын даатгал


Гэнэтийн ослын даатгалын ач холбогдол нь даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд гэнэтийн ослын улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлбөр олгоход оршино. Дараах тохиолдлуудад нөхөн төлбөр олгоно. Үүнд:

  • Иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар түр хугацаагаар алдах
  • Иргэдийн тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолгох
  • Иргэний нас баралт зэрэг багтана.