Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Бүтээгдэхүүн

Эрчимжүүлсэн мал аж ахуйн даатгал

Эрчимжүүлсэн мал аж ахуйн даатгал нь хүн ам олноор суурьшсан хот, суурин газрын орчмын болон тариалангийн бүс нутагт ашиг шимийн чиглэлээр төрөлжсөн сүүний чиглэлийн үнээ, махны чиглэлийн үхэр, хонь, гахай, тахиа зэрэг эрчимжүүлсэн аж ахуй эрхлэгчийг санхүүгийн эрсдэлээс хамгаална.